Generelt
Angitte vilkår regulerer kjøpsbetingelsene på varer og tjenester levert fra
Møblene.no garasjeporter (heretter kalt "MØBLENE.NO") til kunden.

Bestilling/ordrebekreftelse
På alle ordre vil kunden motta en ordrebekreftelse på ordren for kontroll og
godkjenning. På den måten blir ordren levert i henhold til deres ønsker, og
faren for feil reduseres. Ordrebekreftelsen inneholder alle aktuelle
produktdata, kvanta, samt avtalte priser og betingelser. Ordren anses som
gyldig og bindende dersom ikke kunden har gitt tilbemelding innen 24 timer.
Ordren blir effektuert så raskt som mulig etter det har gått 24 timer, eller
dersom vi har mottatt bekreftelse fra kunden på at utsendt ordre aksepteres
i henhold til ordrebekreftelse.


Priser og levering
Alle priser er oppgitt er inkl MVA, men eks frakt med mindre annet
uttrykkelig er nevnt. MØBLENE.NO vil kun belaste kunden med
faktureringsomkostninger, frakt og forsikring som er i tråd med priser og
leveringsbetingelser nevnt i vår nettbutikk.


Betalingsbetingelser
Alle ordre betales ved forsendelse av ordren. Betaling kan skje via PayPal,
nettbank eller kredittkort.


Leveringsnekt
MØBLENE.NO forbeholder seg rett til leveringsnekt på samtlige varer med
bakgrunn i evt prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som
blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes
tidspunkt for forsendelse av varer fra vårt lager. Tiden fra forsendelse til
endelig levering vil variere i forhold til transportør og postnummeret
ordren skal leveres til. Når tid er oppgitt i antall dager, menes virkedager
og befrakters tid kommer alltid i tillegg.


Minimumsordre
MØBLENE.NO har rett til å underkjenne alle ordre, og kan la være å ekspedere
denne dersom man ikke ser seg i stand til å levere den bestilte varen, eller
man ikke har mottatt betaling for leveransen. MØBLENE.NO skal varsle kunden om
dette senest innen en uke etter mottatt ordre.


Leveringstid
Omgående ordre blir normalt levert fra 6-8 dager fra lager i Norge.
Leveringstid for spesialordre vil være når MØBLENE.NO har mottatt varene fra
fabrikk/leverandør, og baseres på leverandørens ledetid(normalt 3-12 uker).
Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere
varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får
ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra
MØBLENE.NO sin side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort
oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er
oppdaget.


Kunden plikter
Kunden er ansvarlig for betaling av de ytelser MØBLENE.NO eller MØBLENE.NO sine
samarbeidspartnere leverer i henhold til nevnte vilkår.


Bytterett/reklamasjon
Bestillingsvare, spesialproduserte varer og varepartier byttes ikke.
Reklamasjon skjer i henhold til kjøpslovens bestemmelser.


Avhjelp
MØBLENE.NO skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved
produktet levert av MØBLENE.NO, iverksette tiltak for å rette på mangelen.
Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut
over det som måtte være avtalt med MØBLENE.NO, dekkes ikke disse utgiftene av
MØBLENE.NO.


Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av
kjøper(jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
Dersom MØBLENE.NO ikke har mottatt tilbakemelding eller varsling om feil på
utsendt ordrebekreftelse/faktura ansees ordren som bekreftet og kjøper kan
ikke angre på bestillingen eller kansellere ordren.


Ekstraordinære forhold
MØBLENE.NO er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller
mangler. MØBLENE.NO dekker under ingen omstendighet kostnader eller utlegg
kjøper har eller har hatt overfor 3. part.


Ansvar
MØBLENE.NO er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre
tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra MØBLENE.NO`s side. Ved
forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr.
Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.


Salgspant/Betalingsvilkår
MØBLENE.NO har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på
kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14
flg.


Endring i vilkårene
MØBLENE.NO forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som
følge av endringer i lovgivningen.


Force majeur
Er MØBLENE.NO forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller
blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt
eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som
brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av
tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og
oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning
i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av
leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike
omstendigheter som omhandles i dette punkt, er MØBLENE.NO fritatt for alt
annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den
mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Vilkårene gjelder for alt salg fra MØBLENE.NO så lenge ikke annet er skriftlig
avtalt partene i mellom.

Dersom du fortsetter å bruke websiden etter å ha akseptert våre betingelser, bekrefter 
du også at du aksepterer ovenstående informasjon. Dersom du ikke aksepterer 
betingelsene, anbefaler vi at du stenger ned eller forlater websiden.